1. Genişletilmiş Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı gerçekleştirildi

   1. Genişletilmiş Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı

 1. Genişletilmiş Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 28-29 Mart tarihlerinde 45 üniversiteden 122 katılımcıyla Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Üniversitede eğitim gören engelli öğrencilerin eğitim kalitelerini iyileştirmek amacıyla bu yıl ilki düzenlenen etkinlik, Eğitim Fakültesi konferans salonunda yapılmıştır.

 Çalıştayda, AÜ Engelli Öğrenci Birimi Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ögke, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bekir Direkci, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel Sardohan Yıldırım, Birim Koordinatörü Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ömür Güler Selimoğlu ve 45 üniversiteden 122 katılımcı yer aldı.

 Konuşmasında çalıştayın engelli bireylerin eğitim imkanlarının arttırılmasına yönelik olduğunu anlatan Prof. Dr. Ahmet Ögke “Üniversitede bilişimde erişilebilir uygulamalar, dünyada ve ülkemizde engelli öğrenci birimlerince yapılan çalışmalar, engelli öğrencilere yönelik oryantasyon çalışmaları, mekânsal erişilebilirlik ve örnek uygulamalar, engelli bireylere yönelik mesleki uygulamalar ve eğitim çalışmaları gibi konularda fikir alışverişinde bulunacağız” dedi.

Dünyada ve Türkiye’de engelsiz yaşam alanlarının gün geçtikçe daha nitelikli hale geldiğini anlatan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat ise engelsiz fakülte olma yolunda gereken ilgi ve önemi gösterdiklerini söyledi. Prof. Dr. Canbulat, “Üniversiteler, toplumun öncü kuruluşları olarak engelsiz yaşamın hayatın tüm alanlarına yayılması için topluma rol model olacak önemli merkezlerdir” dedi.

Engelli Birimi Koordinatörü Dr. Emel Sardohan Yıldırım,  Akdeniz Üniversitesi’nde yaklaşık 250 engelli öğrenci olduğunu belirtti. Bu öğrencilerin üniversiteyi kazandıktan sonra ilk uğradıkları yerin ‘Engelli Öğrenci Birimi’ olduğunu anlattı. Engelli Öğrenci Birimi’nde kayıtlı öğrencilerin daha kaliteli bir eğitime ulaşmaları adına çalışmalar yaptıklarını belirten Dr. Emel Sardohan Yıldırım, “Öğrencilerle iç içe olup bilgi paylaşımı yapıyoruz. Bu çalıştayda, ‘Engelli Öğrenci Birimlerinin İşleyişi’ temalı panelimiz var. Çünkü Engelli Öğrenci Birimleri bu konuda köprü görevini üstleniyor. Ardından engelli öğrencilerimize yönelik oryantasyon çalışmamız var. 45 üniversiteden gelen katılımcılarımızın da üniversitelerindeki akademik ve idari personelle yaptıkları iyi uygulama örneklerini temel alam 26 sözlü bildirimiz var” diye konuştu.

Üniversitelerdeki engelli öğrenci birimlerinin işleyişi hakkında çalışmalar yürütülen çalıştay, 29 mart cuma günü kapanış oturumuyla sona ermiştir.

 

 

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax