15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı

Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Köç’ün moderatörlüğünde, Polis Akademisi öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Arslan’ın konuşmacı olarak yer aldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Microsoft Teams programı aracılığıyla 14 Temmuz 2021 saat 11.00’da düzenlenmiştir. Programın açılışını fakültemiz dekan yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Demirkaya yapmış, program moderatörü Prof. Dr. Ahmet Köç’ün konuşmasının ardından davetli konuşması Polis Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Arslan ARAP BAHARI SÜRECİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNE FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN OLUMSUZ ETKİLERİ” başlıklı konuşmasını gerçekleştirmiştir.

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: