15. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi

15. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi, fakültemiz Okul Öncesi Ana Bilim Dalı koordinatörlüğünde 2-3 Eylül 2021 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilmiştir. Kongre, Fakültemiz Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Demirkaya ve Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatma ÜNAL’ın konuşmalarıyla başlamıştır. Açılış konuşmalarının ardından Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fulya Temel, “Öğrenme Ortaklığının Bileşeni Olarak Öğrenme Daveti” başlıklı açılış konferansını gerçekleştirmiştir.

Kongre çeşitli üniversitelerden katılan katılımcılar tarafından sunulan bildiri oturumlarıyla devam etmiştir. Kongrenin birinci günü “Öğretmen Olmak” paneliyle tamamlanmıştır. Prof. Dr. Ozana URAL’ın moderatörlüğünde yürütülen panelde, Prof. Dr. Belma TUĞRUL, Prof. Dr. Rengin ZEMBAT, Prof. Dr. Ayşe Güler KÜÇÜKTURAN ve Prof. Dr. Sibel GÜNEYSU konuşmacı olarak yer almıştır.

Katılımcıların bildirilerinin sunumuyla başlayan ikinci günde, “Dijital Dünyada Çocuk” ve “Çocuk İhmali ve İstismarı Eğitimcilerin Rolü” başlıklı paneller gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Nesrin IŞIKOĞLU’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Dijital Dünyada Çocuk” panelinde Doç. Dr. Mine GÖL GÜVEN, Doç. Dr. Mehmet TORAN, Doç. Dr. Hasan Hüseyin AYGÜL, Dr. Öğr. Üyesi Agah Kürşat KARAUZ konuşmacı olarak yer almıştır. Prof. Dr. Berrin AKMAN’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Çocuk İhmali ve İstismarı Eğitimcilerin Rolü” panelinde, Doç. Dr. Nilüfer KOÇTÜRK,Uzm. Dr. Fatmagül ASLAN, Hakim Gökten KOÇOĞLU ve Hakim Zerrin TOGAY konuşmacı olarak yer almıştır. Okul Öncesi Eğitimi başta olmak üzere, çeşitli disiplinlerden öğrenci, öğretmen ve akademisyenlerin yoğun ilgisiyle takip edilen kongre, değerlendirme toplantısı ile tamamlanmıştır.

Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ederiz.

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: