18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Etkinliği

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Fakültemiz tarafından “Çanakkale’yi Yeniden Düşünmek” başlıklı konferans düzenlenmiştir. Fakültemiz öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen konferans, Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Hilmi Demirkaya’nın açılış konuşmacıyla başlamıştır. Dekanımızın konuşmasının ardından fakültemiz Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet KÖÇ davetli konuşmacı Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Seyfi Yıldırım’ı takdim etmiştir. Davetli konuşmacı Prof. Dr. Seyfi YILDIRIM “Çanakkale’yi Yeniden Düşünmek” başlıklı sunumu yapmış, Çanakkale Zaferi hakkında tarihi kesitlerden ve arşivden örnekler vererek zaferin yolunu çizen hatları belirtmiştir.

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: