2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ders Programı

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı  ders programına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Önemli Duyuru: Ders programında belirtilen grup listeleri aşağıdaki gibidir.

UYARI: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programındaki bütün dersler ortaktır. Bu sebeple, sınıf kontenjanları  ve alan benzerlikleri göz önünde bulundurularak gruplar oluşturulmuştur. 

Türk Dili ve Edebiyatı Programı öğrenci listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ. (1.Grup )

Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji Programı  öğrenci listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ. (2.Grup)

İlahiyat Programı öğrenci listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ. (3.Grup)

Sağlık Programı öğrenci listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ. (4.Grup)

Güzel Sanatlar Programı  öğrenci listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ. (5.Grup)

Turizm Programı öğrenci listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ. (6.Grup)

İletişim ve Güzel Sanatlar Programı  öğrenci listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ. (7.Grup )

Türk Dili ve Edebiyatı,Turizm ve Yabancı Diller Programı  öğrenci Listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ. (8.Grup )

Adalet, Muhasebe-Finansman ve İktisadi ve İdari Bilimler Programı   öğrenci listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ. (9.Grup)

BESYO Programı  öğrenci listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ. (10.Grup)

Mühendislik, Mimarlık, Ziraat,Su Ürünleri, Denizcilik ve Sağlık  Programı  öğrenci listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ. (11.Grup)

Matematik ve Mühendislik Programı  öğrenci listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ. (12.Grup)

Tarih, Coğrafya, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Programı öğrenci listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ. (13.Grup)

Fizik, Kimya ve Biyoloji Programı öğrenci listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ. (14.Grup)

Sosyoloji, BESYO,TDE,Matematik ve Güzel Sanatlar Programı öğrenci listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ. (15.Grup)

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: