2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı

T.C.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK KURUL TOPLANTISI

 

Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Canbulat, Dekan Yardımcılarımız Doç. Dr. Bekir Direkci ve Bayram Bıçak ve değerli akademisyenlerimizin katılımıyla, 20 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen Eğitim Fakültesi  Akademik Kurul Toplantılsında birçok konu gündeme alındı.

Özellikle bu yıl gönüllü olarak Dış Kalite Değerlendirme sürecine girecek olan Üniversitemizin, hem yeni eğitim-öğretim yılında planlanan akademik ve eğitim faaliyetleri tartışıldı; hem de fakültdeki idari ve akademik işleyişe yönelik akademisyenlerle fikir alışverişinde bulunuldu.

 

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax