2020-2021 Güz Dönemi Sonu Mazeret Sınavları Hakkında

2020-2021 Güz Dönemi sonu mazeret sınavları 24-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Mazeret Sınavına “Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi” 14. Maddesi koşullarını sağlayan ve Final ve Bütünleme Sınavının ikisine birden katılmamış öğrencilerimiz girebilecektir. Sınava katılmak isteyen öğrencilerimizin 23 Şubat mesai bitimine kadar mazeretleri ile ilgili belgeleri de ekleyerek mazeretlerini belirten imzalı dilekçelerini egitim@akdeniz.edu.tr adresine mail atmaları ya da 0242 310 6943 numarasına fakslamaları gerekmektedir. Mazeret sınavı için hazırlanan matbu dilekçeyi indirmek için lütfen tıklayınız.

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: