2023 Eğitim Vizyonu Açıklandı

2023 Eğitim Vizyonu Açıklandı

23 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonu açıklandı. Eğitimde 3 yıllık yol haritasının çizildiği Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı’na fakültemizi temsilen Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Canbulat katılmıştır.

3 yıllık planlamayı içeren vizyon belgesinde 3 aşamadan bahsedildi. Eğitim sisteminde planlanan dönüşüm 2018-2019 eğitim-öğretim yılı, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 2021-2022 eğitim-öğretim yılı olmak üzere 3 aşamada olacaktır. 18 ana başlıkta oluşan 2023 Eğitim Vizyonu belgesinin ana temasının İNSAN olduğu açıklandı.

2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ele alınacak temel öncelikler olarak şu başlıklara değinilmiştir:

 • Okul Gelişim Modeli
 • Öğrenme Analitiği Araçlarıyla Veriye Dayalı Yönetim
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi
 • Okulların Finansmanı
 • Teftiş ve Kurumsal Rehberlik Hizmetleri
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Özel Eğitim
 • Özel Yetenek
 • Yabancı Dil Eğitimi
 • Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Temelli Dönüşüm
 • Erken Çocukluk
 • Temel Eğitim
 • Ortaöğretim
 • Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri
 • İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri
 • Mesleki ve Teknik Eğitim
 • Özel Öğretim
 • Hayat Boyu Öğrenme

 

Üç yıllık hedef ve yaklaşımların açıklandığı toplantıda ayrıca öğretmenlik meslek kanunu çıkarılacağı, Millî Eğitim Bakanlığının bütçesinin 7,5 milyar liradan 92,5 milyar liraya yükseltildiği, sözleşmeli öğretmenlikte halen 4+2 olan sürenin 3+1 şeklinde 4 yıla indirildiğini ifade edilmiştir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 Eğitim Vizyonu belgesini indirmek için TIKLAYINIZ

 

 

(Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı)

 

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: