5i Derslere İlişkin Mazeret Sınavı Duyurusu

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uzaktan öğretim şeklinde okutulmakta olan yabancı dil derslerinin ara sınavları için mazeret sınavlarının merkezi olarak 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 13.00’te ASOS sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında okutulmakta olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II) dersinin Ara Sınav Mazeret Sınavları 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 15:00’te ASOS platformu üzerinden çevrimiçi olarak uygulanacaktır.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında okutulan TDB 102, TDB 106 kodlu Türk Dili II ve TDB 121 kodlu Türk Dili dersinin ara sınav mazeret sınavları 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 14.00’de ASOS platformu kullanılarak çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Mazeret SınavıTarihSaatUygulama Biçimi
Yabancı Dil14 Mayıs 2022 Cumartesi13.00Çevrim içi (ASOS)
Türk Dili Türk Dili II14 Mayıs 2022 Cumartesi14.00Çevrim içi (ASOS)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II)14 Mayıs 2022 Cumartesi15.00Çevrim içi (ASOS)
0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: