Akademik Kurul Toplantısı

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK KURUL TOPLANTISI

 

Fakültemiz dekanı, dekan yardımcıları ve değerli akademisyenlerimizin katılımıyla 18 Ekim 2019 Cuma günü gerçekleştirilen Eğitim Fakültesi  Akademik Kurul Toplantısında birçok konu gündeme alındı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda açılış konuşmasını yapan Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Canbulat; fakültemizin niteliksel ve niceliksel olarak her yıl giderek büyüdüğünü, gerçekleştirilen önemli akademik proje ve faaliyetler  ile bu büyümenin desteklendiğini belirtti. Özellikle gelişmekte olan fakültemizin büyüyebilmesi adına fiziki alanların iyileştirilmesi ve yeni alanların fakülte binasına kazandırılması için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.  Fakültemiz Anabilim Dallarının Öğretmenlik Alan Bilgisi Testindeki başarı sıralamaları ve diğer üniversiteler arasındaki yer ile ilgili sunum yapıldı. Toplantısında görüşülen konular, eğitim fakültelerinden beklentiler, öğretmenlik eğitiminin geleceği ve bu alanda yapılması planlanan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler vermesiyle sona erdi. Toplantı sonunda  öğretim elemanlarından gelen sorular cevaplandı; fakültedeki idari ve akademik işleyişe yönelik akademisyenlerle fikir alışverişinde bulunuldu.

 

 

 

 

 

 

 

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax