Akademik Kurul Toplantısı

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK KURUL TOPLANTISI

 

Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Canbulat, Dekan Yardımcılarımız Doç. Dr. Bekir Direkci, Doç. Dr. Bayram Bıçak ve değerli akademisyenlerimizin katılımıyla 20 Kasım 2018 Salı günü gerçekleştirilen Eğitim Fakültesi  Akademik Kurul Toplantısında birçok konu gündeme alındı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda açılış konuşmasını yapan Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Canbulat; fakültemizin niteliksel ve niceliksel olarak her yıl giderek büyüdüğünü, gerçekleştirilen önemli akademik proje ve faaliyetler  ile bu büyümenin desteklendiğini belirtti. Özellikle gelişmekte olan fakültemizin büyüyebilmesi adına fiziki alanların iyileştirilmesi ve yeni alanların fakülte binasına kazandırılması için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Eğitim Fakültesi’nin dışarıya açılan yüzü olarak fakülte internet sitesi ve oluşturulması planlanan mobil uygulama hakkında bilgiler aktardı. Dekanımızın konuşması öğretim elemanlarına; 23 Ekimde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu ve 14 Kasımda düzenlenen Dekanlar Toplantısında görüşülen konular, eğitim fakültelerinden beklentiler, öğretmenlik eğitiminin geleceği ve bu alanda yapılması planlanan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler vermesiyle sona erdi.

Fakülte tanıtımının öğretim elemanlarına sunulması sonrasında yapılan kurulda öğretim elemanlarından gelen sorular cevaplandı; fakültedeki idari ve akademik işleyişe yönelik akademisyenlerle fikir alışverişinde bulunuldu.

 

 

 

 

 

 

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: