Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi ve Uygulama Esasları

Fakültetemizin Değerli Öğretim Elemanları,

“Akdeniz Üniversitesi 2021 yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi” ve “Akademik Teşvik Ödeneği 2021 Faaliyet Yılı Uygulama Usul ve İlkeleri” Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından oluşturulmuş ve aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Öğretim Elemanları başvuruları 03-12 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuruların kadrolu olunan birimlere yapılması gerekmektedir.

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ 2021 FAALİYET YILI UYGULAMA USUL VE İLKELERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK TEŞVİK VE İNCELEME KOMİSYONU

TARİHFAALİYETSORUMLU KURUL/BİRİM/KİŞİ
3-12 Ocak 2022

 
Öğretim elemanlarının 2021 yılına ait akademik faaliyetlerini YÖKSİS sistemine girmesi, alınan çıktı ve akademik faaliyetlere ilişkin belgelerin ilgili birimin “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna” sunulmasıÖğretim Elemanları
13-14 Ocak 2022İlgili belgelerin anabilim, anasanat, bölüm Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından incelenip, başvuru ve başvuru değerlendirme kararlarının Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Komisyonu incelemesi için gönderilmesiAnabilim / Anasanat / Bölüm Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
17-20 Ocak 2022İlgili belgelerin Fakülte, Yüksekokul, Enstitü Komisyonları tarafından incelenip, başvuru ve başvuru değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu incelemesi için gönderilmesiFakülte / Yüksekokul / Enstitü Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
21 Ocak 2022
Dosyaların ve imzalı inceleme kararlarının Rektörlük Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi
Fakülte / Yüksekokul / Enstitü tarafından görevlendirilen kişi
24 – 28 Ocak 2021
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından  incelenmesi, kararların duyurulması  
 
Komisyon kararına karşı itiraz tarihleri
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu       
 
 
 
Öğretim Elemanları
31 Ocak-4 Şubat 2022
İtirazların incelenmesi, karara bağlanması ve duyurulması
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu
0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: