Antalya Bilim Doğa Ortaokulu Çocuk Hakları Resim Sergisi

Antalya Bilim Doğa Ortaokulu Çocuk Hakları Resim Sergisi

Bilim Doğa Ortaokulu öğrencileri, Fakültemizde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü günü dolayısıyla açtıkları resim ve afiş sergisiyle çocuk haklarının önemine dikkat çekti. Çocuk hakları konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan sergide birbirinden özgün eserler yer aldı.

Resim ve afiş serginin açılışını Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Canbulat, Dekan Yardımcılarımız Doç. Dr. Bekir Direkci ve Doç. Dr. Bayram Bıçak, Bilim ve Doğa Ortaokulu Müdürü Nadire Öksüz, Müdür Yardımcısı Ramazan Kayacan, öğretmenler Barış Özgüler, Gülsüm Yavuz, Damla Köle ve öğrencilerle birlikte yaptı.

Gelecek nesillerin inşasında çocukların aldıkları eğitimin önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Dekan Canbulat, “Çocukların haklarının, sorumluluklarının bilincinde olması, dengeli bir kişilik gelişimi için son derece yararlı. Toplumun tüm paydaşlarının, çocuklarımızın eşit fırsatlarda eğitim almasını temin etmesi gerekiyor. Her çocuk kıymetlidir” dedi.

Okul Müdürü Nadire Öksüz düzenlenen Çocuk Hakları Sergisi ile ilgili olarak şu bilgileri verdi. Birleşmiş Milletler’e üye devletlerin, 20 Kasım 1959 tarihinde çocuk haklarına dair bir sözleşme imzaladığını ve bu sözleşmenin amacının dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldığı haksızlıklara dikkat çekmek, özellikle savaş ve yoksulluğun olduğu topraklarda yaşayan çocukları korumak ve koşulları iyileştirmek olduğunu söyledi. Çocuk haklarının önemine değinmenin sadece tek bir gün ile mümkün olamayacağını ifade eden Öksüz, “Tüm büyükler çocukları her zaman sevmeli, saygı duymalı, onların fikirlerini dinlemeli, her zaman çocukların üstün yararını düşünmeli. Doğa Koleji olarak bugün tüm çocukları kardeşlik, sevgi ve barış içinde kucaklıyoruz” dedi.

 

 

 

(KAYNAK)

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: