ASOS (ÇEVRİMİÇİ) DENEME SINAVI

Sevgili öğrencilerimiz,

15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak olan çevrimiçi (online) ara sınavlarınıza hazırlık yapabilmeniz ve sınavın uygulanacağı sistemi tanıyabilmeniz için 11 Kasım 2021 saat 19.00’da çevrimiçi deneme sınavı yapılacaktır. Deneme sınavına aktif öğrencilerimizin tamamı katılabilecektir.

Öğrencilerimizin sınava tanımlanmaları 9 Kasım 2021 tarihinde yapılacaktır. İşlemler tamamlandığında, öğrencilerimizin Akdeniz uzantılı e-posta adreslerine (öğrencino@ogr.akdeniz.edu.tr) bilgilendirme e-postası ve sınava giriş bağlantısı gönderilecektir.

İlgili sınav eğitim bilimlerine ait ortak sorulardan oluşacaktır. Sınav sonuçları öğrencilerin notlarını etkilemeyecektir.

Çevrimiçi (online) ara sınavlarda karşılaşabileceğiniz teknik aksaklıkları en aza indirmek için ilgili deneme sınavına katılım göstermeniz önemle rica olunur.

AKADEMİK SINAV OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ İŞLEMLERİ

ASOS’a (Akademik Sınav Otomasyon Sistemi) giriş işlemleri için aşağıdaki videoda belirtilen işlemleri yapmanız gerekmektedir.

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: