Bilgi Paketi
Bölüm/ Ana Bilim Dalı Lisans Yüksek Lisans Doktora
Eğitim Programları ve Öğretim Yok Bilgi Paketi Bilgi Paketi
Eğitim Yönetimi Yok Bilgi Paketi Bilgi Paketi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yok Bilgi Paketi Bilgi Paketi
Fen Bilgisi Eğitimi Bilgi Paketi Bilgi Paketi Bilgi Paketi
İngiliz Dili Eğitimi Bilgi Paketi Bilgi Paketi Yok
İlköğretim Matematik Eğitimi Bilgi Paketi Bilgi Paketi Yok
Okul Öncesi Eğitimi Bilgi Paketi Bilgi Paketi Yok
Özel Eğitim Bölümü Bilgi Paketi Yok Yok
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilgi Paketi Bilgi Paketi Bilgi Paketi
Sınıf Eğitimi Bilgi Paketi Bilgi Paketi Yok
Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilgi Paketi Bilgi Paketi Bilgi Paketi
Türkçe Eğitimi Bilgi Paketi Bilgi Paketi Bilgi Paketi

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: