Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğitimi Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Tekn.  Eğitimi Bölümü

Kuruluş Yılı 2002/2003 Eğitim Öğretim Yılı  
Amacı Öğretim teknolojisi alanında gerekli bilgi ve beceri donanımına sahip ve nitelikli bireyler yetiştirmektir.
Programlar Henüz program mevcut değildir.
Misyon Sahip olduğu alan bilgisini öğretim teknolojileri kuram ve uygulama bilgileriyle bütünleştirerek zengin öğrenme ortamları yaratabilen, öğrenmeyi öğrenen ve öğretim tasarımı süreçlerine ve bilişim teknolojileri kullanımına yönelik etik değerlere sahip öğretmen adayları yetiştirmektir.
Vizyon Yukarıda belirtilen misyonu gerçekleştirmek üzere öncelikle bölümün ihtiyaç duyduğu gerekli insan gücü ile fiziki altyapıyı tamamlama bölümün kısa süreli hedefidir. Bu hedefin gerçekleştirilmesiyle öğretim teknolojilerinin sunduğu olanakları tüm eğitim fakültesi öğrencilerine sunabilmek, alanda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini etkin yürütebilen ve uygulamada öncü olan bir bölüm olmak ve ulusal ve evrensel düzeyde katkı sağlamaktır.
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Mehmet CANBULAT (uhde)

mcanbulat@akdeniz.edu.tr

Tel: 0 (242) 310 2136

 

Bölüm Başkan Yardımcısı:
Bölüm Sekreteri:
Yürütülen Lisans Programları
Yürütülen Programlar Lisans Programı: Yok

Yüksek Lisans: Yok

Doktora : Yok

 

 

 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax