Öğretim Elemanları

Öğretim Elemanı

İletişim

Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Ü. Nuray GEDİK  0 (242) 310 2083 Bilgisayar ve Öğretim Tek. A.B.D.
Arş.Gör.Dr. Ayşe Gül KARA AYDEMİR 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4675 Bilgisayar ve Öğretim Tek. A.B.D.
Arş.Gör.Dr. Oğuzhan ATABEK 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4603 Bilgisayar ve Öğretim Tek. A.B.D.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax