2021-2022 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programları

fill_form-512-300x300Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı  fill_form-512-300x300İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı fill_form-512-300x300İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
fill_form-512-300x300Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı  

(GÜNCELLENDİ/28.03.2022/14.40)

fill_form-512-300x300Özel Eğitim Bölümü fill_form-512-300x300Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
fill_form-512-300x300Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı fill_form-512-300x300Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı   fill_form-512-300x300Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

(GÜNCELLENDİ/25.03.2022/23.39)

 

Azami Süresini Dolduranlar için Ek Sınav Programları

Öğretmenlik Uygulaması II Dersi Öğrenci Kılavuzu ve Staj Dosyası

Sevgili öğrencilerimiz,

Öğretmenlik Uygulaması II dersi kapsamında kullanacağınız öğrenci kılavuzuna ve staj dosyasına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Öğretmenlik Uygulaması II Dersi Öğrenci Kılavuzu ve Staj Dosyası (GÜNCELLENDİ/15.03.2022/10.20)

Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem Dersi Grupları ve Kurumları

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM DERSİ GRUPLARI (1,2 ve 3.hafta)

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM DERSİ GRUPLARI (4,5 ve 6.hafta)

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM DERSİ GRUPLARI (7,8 ve 9.hafta)

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM DERSİ GRUPLARI (10,11 ve 12.hafta)

Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi Grupları

ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ GRUPLARI (GÜNCELLENDİ/23.02.2022/14.57)

Azami Süresinin Dolduranlar için Ek Sınav Programları

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI (GÜNCELLENDİ/08.02.2022/16.11)

SINIF EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI (GÜNCELLENDİ/08.02.2022/11.29)

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI (GÜNCELLENDİ/09.02.2022/13.40)

AZAMİ SÜRESİNİN DOLDURANLAR İÇİN SORUMLU OLUNAN DERSLER LİSTESİ(GÜNCELLENDİ/08.02.2022/11.24)

2021-2022 Bahar Yarıyılı Öğretmenlik Uygulaması (Staj) Listeleri

fill_form-512-300x300Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı fill_form-512-300x300İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

GÜNCELLENDİ/08.02.2022/11.26)

fill_form-512-300x300İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
fill_form-512-300x300Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı

GÜNCELLENDİ/14.02.2022/12.31)

fill_form-512-300x300Özel Eğitim Ana Bilim Dalı

GÜNCELLENDİ/08.02.2022/11.26)

fill_form-512-300x300Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
fill_form-512-300x300Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı
fill_form-512-300x300Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı

GÜNCELLENDİ/07.02.2022/13.06)

fill_form-512-300x300Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
 

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Grupları

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI (GÜNCELLENDİ/14.02.2022/12.30)

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

SINIF EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI (GÜNCELLENDİ/14.02.2022/12.30)

2021-2022 Bahar Yarıyılı Haftalık Ders Programları

fill_form-512-300x300Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı fill_form-512-300x300İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

fill_form-512-300x300İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı

fill_form-512-300x300Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı

fill_form-512-300x300Özel Eğitim Ana Bilim Dalı

fill_form-512-300x300Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı

fill_form-512-300x300Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı

fill_form-512-300x300Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı fill_form-512-300x300Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
     

Fen Bilgisi Eğitimi Eşleşmeyen Derslere (Eski Müfredat) İlişkin Ders Programı

İlköğretim Matematik Eğitimi Eşleşmeyen Derslere (Eski Müfredat) İlişkin Ders Programı

Okul Öncesi Eğitimi Eşleşmeyen Derslere (Eski Müfredat) İlişkin Ders Programı

Sınıf Eğitimi Eşleşmeyen Derslere (Eski Müfredat) İlişkin Ders Programı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Eşleşmeyen Derslere (Eski Müfredat) İlişkin Ders Programı

TEK DERS SINAVI DUYURUSU

Fakültemiz lisans programlarından 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi sonu itibariyle mezun olmak için tek dersi kalan öğrencilerin tek ders sınavları aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. 

Tarih: 03.02.2022 Perşembe

Saat: 14.00

Yer: Z34 No’lu Derslik

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: