“Creative InternPrize” Mesleki Eğitimde Stratejik Ortaklık Projesi Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin “Creative InternPrize” Erasmus+ KA2 Mesleki Eğitimde Stratejik Ortaklık Projesi Bilgilendirme ve Yaygınlaştırma Toplantısı

 

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin koordinatör olduğu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen “Creative InternPrize” KA2 Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklık Projesi 1 Eylül 2016-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Türkiye, Norveç, Kuzey İrlanda, Malta, Litvanya, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan olmak üzere 9 farklı ülkeden 11 kurumun ortaklığında yürütülmektedir.

 

Creative InternPrize projesinin genel hedefi, Avrupa Birliği’nin de önceliklerinden olan yaratıcı endüstriler alanındaki rekabeti arttırmak, okuldan ayrılmayı önlemek ve genç işsizliğini azaltmaktır. Projenin özel hedefi ise yaratıcı endüstri alanlarında işe başlamak isteyen mesleki eğitim öğrencileri için okul ortamında iş temelli öğrenme deneyimi ile fırsatlar sağlamak; yerel sanayi ve kültür, medya, sosyal hizmetler, gençlik ve diğer alanlardaki aktörlerle okulları bir araya getirerek öğrencilerin iş piyasasıyla temasa geçmesini sağlamaktır.

17 Mayıs 2017 tarihinde saat 11.00’da Eğitim Fakültesi Toplantı Salonunda Fakültemiz öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek olan projenin bilgilendirme ve yayınlaştırma toplantısına tüm akademik personelimiz ve öğrencilerimizin katılımı bizleri onurlandıracaktır.

 

Not: Katılımcılara sertifika verilecektir.

 

 

Akdeniz Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Dekanlığı

 

 

 

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: