Proje Hakkında /About the Project
 Click HERE to see the info package in English.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

“CREATIVE INTERNPRIZE” KA2 MESLEKİ EĞİTİM ALANINDA STRATEJİK ORTAKLIK PROJESİ

 

fill_form-512-300x300Akdeniz Üniversitesi koordinatörlüğünde Malta, İtalya, İspanya, Norveç, Litvanya, Kuzey İrlanda, Portekiz, Yunanistan olmak üzere 9 ülkeden 11 farklı kurumun ortaklığında başvurusu yapılan “Creative InternPrize” KA2 Stratejik Ortaklık projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanmıştır.

 

fill_form-512-300x300Creative Internprize ortaklığı, eğitim ve öğretim amacıyla bir araya gelen 3 meslek okulu, 1 adet mesleki eğitim sağlayan organizasyon, 1 adet erişkin eğitimi sağlayan organizasyon, 3 üniversite, 1 girişim merkezi ve 2 sivil toplum örgütünden oluşmaktadır. Creative InternPrize yaratıcı endüstri alanlarında proje temelli çıraklık ve stajyerlik sağlamayı amaçlayan bir ortaklıktır.

 

fill_form-512-300x300Creative Internprize yaratıcı endüstri alanlarında kariyerlerinde işe başlamak isteyen mesleki eğitim öğrencileri için okul ortamında iş temelli öğrenme çıraklığı deneyimi ile fırsatlar sağlamaktadır. Böyle bir proje çalışması; yerel sanayi ve kültür, medya, sosyal hizmet, gençlik ve diğer alanlardaki aktörlerle okulun kurduğu ortaklıklarla mümkün olacaktır. Böylece öğrencilerin iş piyasasıyla temasa geçmesi de sağlanacaktır.

 

fill_form-512-300x300Bu proje ortaklar tarafından geliştirilecek sanal dijital bir platform tarafından desteklenecektir. Bu platform, öğretmenlerin ve öğrencilerin çalışmalarından yarar sağlayabilecek yerel sanayi kuruluşlarının yönlendirmeleri ve yol göstermeleriyle, öğrenciler arasında ortak bir çalışma alanı haline gelecek ve öğrenciler arasında iş birliğini kolaylaştıracaktır. Bu işbirliği mesleki eğitim okullarını girişimciliğe yaklaştırmakla kalmayacak, girişimleri de okul sahasına indirecektir. Bu platform, öğrenciler evlerinde, kendi istedikleri zamanlarda, tek olarak ya da birlikte çalışabilsin ve sorumluluk, işbirliği, özerklik ve girişimcilik anlayışı oluştursun diye çevrimiçi ulaşılabilir olacaktır.

 

fill_form-512-300x300Öğrenciler ve öğretmenler, işe başlama/iş kurma alanında projeye katılan okullarda pilot aktiviteler süresince çalışacaklardır. Projeden sonra okullar, InternPrize uygulamasını kendilerine uyarlayarak girişimcilik alanında birlikte çalışacaktır.

 

fill_form-512-300x300İspanya ve Yunanistan’da öğretmenler için, iş kurma, InternPrize yöntemi, araç ve sanal çalışma alanları ile ilgili iki adet eğitim düzenlenecektir. Ortaklar, öğretmenler için işe başlama hakkında eğitim içeriği hazırlayacak. Bunlar; kaynaklar ile materyaller ve sanal dijital platform için elkitabı ile kullanım rehberidir. Bu işe başlama eğitimi Açık Eğitim Kaynakları (OERs) olarak da erişilebilir olacak ve Telematik Üniversitesi tarafından desteklenecek proje sonrasında ve ortaklık dışında da kullanılacaktır. 

 

fill_form-512-300x300Eğitim kaynaklarını desteklemek için öğretmenlerin, öğrencilerin ve girişimcilerin InternPrize deneyimlerini ve hikâyelerini içeren bir video galeri ortaklar tarafından hazırlanacaktır. Böylece geniş bir kaynak yelpazesi oluşturularak gelecekteki öğrenci ve öğretmenler için InternPrize’ın gerçek deneyimleri sunulacaktır. Bu, ayrıca öğrencilerin işe başlama deneyimlerini paylaşmasıyla, müfredatları için önemli bir kazanç olacak.

 

fill_form-512-300x300Creative InternPrize aşağıdaki öğrenci profilleri için yararlı olacaktır:

  • Yaratıcı endüstri alanlarında iş fırsatları arayan üstün yetenekli öğrenciler,
  • Teorik eğitim yerine daha çok pratik eğitim ile öğrenen ve bu sebeple öğrenim zorluğu yaşıyor olarak damgalanmış öğrenciler,
  • Yaratıcılığını girişimcilik anlayışlarıyla destekleyen öğrenciler,

 

fill_form-512-300x300InternPrize’in yetenek ile becerilere değer verdiğini ve konum ile boşluk yaratan projelerle çalıştığını düşünürsek; herhangi bir cinsiyetten, coğrafi, kültürel, dini, ekonomik ve toplumsal geçmişten gelen tüm öğrenciler için de yararlı olacaktır.

 

fill_form-512-300x300Ortaklar, hareketlilik projeleri ile öğrencilerin yaratıcı endüstri alanlarında proje temelli iş deneyimiyle girişimcilerle etkileşim kurması için metodolojiyi uygulamaya koymak için fırsatlar arayacaklardır. Ortaklar ayrıca InternPrize deneyiminin yaratıcı endüstrilerin dışındaki diğer sektörlere aktarılması için fırsatlar arayacaklardır.

 

fill_form-512-300x300Ortaklık deneyimlerin kaydedilmesi üzerine temellendirilmiştir. Ağ kurma ve sürdürülebilirlik ile proje süresinin ötesinde de çalışma etkinliğini artıracaktır.  Ortaklık, Avrupa Birliğinin de önceliklerinden olan yaratıcı endüstriler alanındaki rekabeti iyi bir şekilde arttırmak, okuldan ayrılmayı önlemek ve genç işsizliğini azaltmak için aktif bir rol oynayacaktır.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: