Dekanımız Prof.Dr. Mehmet Canbulat TRT Antalya Radyosu Konuğu

Prof. Dr. Mehmet Canbulat TRT Antalya Radyosu ‘Güncel Köşesi’nin Canlı Yayın Konuğu” oldu

 

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet CANBULAT; 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü, saat 12.00’de TRT Antalya Radyosu ‘Güncel Köşesi’nin canlı yayın konuğu olmuştur. Üniversite tercihi konusunda öğrencilerin bilgilendirildiği programı, internet üzerinden  http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=radyo&k=trtantalya  adresinden dinleyebilirsiniz.

Üniversite tercihi için ipuçları veren Prof. Dr. Mehmet Canbulat’ın konuşmasının ayrıntıları şu şekildedir.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat, öğrencilerin üniversite tercihi yaparken öncelikli olarak “Nasıl bir hayat istiyorum?” sorusunu cevaplamaları gerektiğinin önemine değinerek, tercih edilen mesleğin aynı zamanda bundan sonraki yaşamlarının en belirleyici özelliği olacağı bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Üniversite tercihi konusunda öğrencilerin aileleriyle birlikte gerekirse dışarıdan rehberlik ve danışmanlık desteği de alarak tercih yapmalarının daha doğru olacağını belirten Canbulat “Elbette seçeceği bölümü öğrencinin belirlemesi güzel olandır ancak bu konuda aileden ya da konunun uzmanı kişilerden de yardım alınırsa öğrencinin seçimiyle ilgili gözünden kaçırdığı olumlu ya da olumsuz etkenler daha görünür hale getirilerek yanlış bir tercih yapılmasının önüne geçilmiş olur. Öğrenci kendini iyi tanımalı, hayattan ne istediğini, hayallerini ve hedeflerini iyi belirlemeli, yeteneklerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin farkına vararak, ülkemizin istihdam şartlarını da dikkate alarak,  bugünün Türkiye’sine ve dünyasına göre değil yarınlara göre bir tercih yapmalıdır.” diye konuştu.

Kişinin sevdiği bir işi yapmasının başarısını ve yaşam kalitesini artıracağına değinen Canbulat, “Yalnız burada dikkat edilmesi gereken konu; tamamen hayalci bir yaklaşımla gerçeklerden uzak bir anlayışla “Yüreğinin götürdüğü yere git” düşüncesinin etkisiyle hareket ederek ayakları yere basmayan, sağlam bir zemine oturmayan tercihlerden kaçınılmalıdır. Tercih yapılırken Türkiye gerçeği, istihdam sahaları, dünyaya entegre olan meslekler değerlendirilerek yurt içi ve yurt dışı imkanlar da göz önüne alınarak severek yapabileceklerini düşündükleri geleceğin mesleklerini tercih etmeleri öğrencilere büyük fayda sağlayacaktır.” dedi.

Avrupa ülkelerinde üniversite tercihlerinde fakülte ve bölümler daha çok dikkate alınırken, ülkemizde üniversite tercihi konusunda psikolojik olarak üniversite adının daha belirleyici olduğunu ifade eden Canbulat, tercih yaparken üniversite reklamlarından etkilenerek, sadece üniversitenin ismine bakarak değil, teknolojinin sunduğu imkanlardan da faydalanarak bölüm hocalarını tahlil, analiz ederek, akademik unvanlarına, akademik çalışmalarına bakarak karar vermek faydalı olabilir.” hatırlatmasında bulundu.

Canbulat, “Örneğin Akdeniz Üniversitesi Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birisidir. Buraya geldiğinizde hangi bölüme giderseniz gidin mutlaka iyi bir eğitim-öğretim alırsınız ama bir bölüm diğerinden daha iyi olabiliyor. Onun için ideal olan gerçekten okumak istediğin, sevdiğin bir bölümü iyi bir üniversitenin kaliteli bir bölümünde okumaktır. Çünkü hayatını üniversitede aldığın eğitim ve öğretim üzerine kuracaksın. Temeli iyi atarsan binayı düzgün yaparsın.” diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi coğrafi konumu, köklü birikimi, deneyimli kadrosu, eğitim ve öğretim imkanları, sosyal ve sportif faaliyet alanları ile adından sıkça söz ettiren, kalitesi ve öğrenci memnuniyeti açısından değerlendirildiğinde gerek ülkemizde gerekse dünya sıralamalarında her geçen gün üst sıralara tırmanan bir üniversite.” diye konuşan Canbulat, son yıllarda üniversitelerin başarılarının yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle de ölçüldüğüne değinerek. Akdeniz üniversitesinin yüksek lisans ve doktora yeterliliği açısından Türkiye’nin ilk 5, 6 üniversitesi arasında yer aldığı bilgisini paylaştı.

Son olarak milli değerleri yüksek dünya ile rekabet edebilen insanlar yetiştirmenin önemine değinen Canbulat. “Küreselleşme bazı milletler için tehdit olabilir ama güçlü milletler bunu avantaja çevirebilirler. Bizde güçlü bir millet olarak milli benliğimizi muhafaza ederek dünyayla entegre öğrenciler, mesleklerinde başarılı insanlar yetiştirmek istiyoruz. Dünya ile rekabet edebilecek geleneğine bağlı bir Türk milleti hedefliyoruz.’’ dedi.

Kaynak: http://bhim.akdeniz.edu.tr/universite-tercihi-icin-ipuclari/

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: