Digital Internationalisation in Vocational Education – DIVE

“Digital Internationalization in Vocational Education -DIVE”, which will be carried out between 2021-2023 under the coordination of the Norwegian University of Science and Technology (Norway), Karlstad University (Sweden), Berlin Technical University (Germany) and Akdeniz University (Turkey) is an Erasmus Project + KA2 project funded by the European Commission and the Norwegian National Agency.

The aim of the DIVE Project, coordinated by the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Teacher Education Department, is to carry out activities in three overarching themes: democracy and citizenship, sustainable development, and values in International Vocational Education (IVE). Pre-service teachers will collaborate in local and international colloquia in both physical and virtual fields within the concept of “Internationalization at Home”. The DIVE project aims to develop and strengthen students’ intercultural competence, English speaking skills, digital competence, and global awareness within three overarching themes. The DIVE project will also develop a guide to embed “Internationalization at Home” in vocational training and organize online courses introducing the project’s themes.

For more info: https://www.ntnu.edu/dive

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Norveç) koordinatörlüğünde, Karlstad Üniversitesi (İsveç), Berlin Teknik Üniversitesi (Almanya) ve Akdeniz Üniversitesi (Türkiye) ortaklığında 2021-2023 yılları arasında yürütülecek olan “Mesleki Eğitimde Dijital Uluslararasılaşma (Digital Internationalisation in Vocational Education -DIVE)” Projesi Erasmus + KA2 Stratejik Ortaklıkları kapsamında olup Avrupa Birliği ve Norveç Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilmektedir.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NTNU) Öğretmen Eğitimi Bölümünün koordinatörlüğündeki DIVE Projesinin amacı Uluslararası Mesleki Eğitimde (IVE) demokrasi ve vatandaşlık, sürdürülebilir kalkınma ve değerler olmak üzere üç kapsayıcı temada faaliyetler yürütmektir. Öğretmen adayları, “Evde Uluslararasılaşma” kavramı dahilinde hem fiziksel hem de sanal alanlarda yerel ve uluslararası kolokyumlarda işbirliği yapacaklardır. DIVE projesi, üç kapsayıcı tema dahilinde öğrencilerin kültürlerarası yeterliliğini, İngilizce konuşma becerilerini, dijital yeterliliğini ve küresel farkındalığını geliştirme ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. DIVE projesi ayrıca “Evde Uluslararasılaşmayı” mesleki eğitimde yerleştirmek için bir kılavuz geliştirecek ve projenin temalarını tanıtan çevrimiçi kurslar düzenleyecektir.

Proje web sayfası için tıklayınız.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: