Geçmiş Duyurular

 

2016-2017 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2.Yedekten Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar Listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2016-2017 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 1.Yedekten Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar Listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2016-2017 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı  Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar Listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ders Muafiyeti başvuru koşullarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2016-2017 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kayıt ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Formasyon başvuru takvimine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı zorunlu ve seçmeli dersler listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: