E-Eğitim Modülü kullanıma açılmıştır.


 

Değerli Akdeniz Üniversitesi Mensupları,

Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen, Üniversitemizin öğretim elemanları ve öğrencileri için hazırlanan, “e-Eğitim” modülü kullanıma açılmıştır.

e-Eğitim ile bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla tamamen sanal ortamda;

i) Canlı, görüntülü ve sesli olarak derslerin işlenebildiği,
ii) Eğitim dokümanlarının paylaşıldığı,
iii) Duyuruların, şube öğrencilerine yine elektronik ortamda iletilebildiği bir sistem sağlanmıştır.

e-Eğitim sistemine: http://bys.akdeniz.edu.tr linkinde yer alan e-Eğitim modülü seçilerek girilebilir.

Sisteme giriş için mevcut e-Akdeniz kullanıcı adı ve şifrenizi kullanabilirsiniz.

Kullanım Kılavuzu:

Sistemin nasıl kullanılacağı ile ilgili kullanım kılavuzuna: http://proje.akdeniz.edu.tr/otomasyon/2017/eegitim.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Destek Formu:

Sistemle ilgili önerilerinizi ve kullanırken yaşadığınız problemleri: http://bidb.akdeniz.edu.tr/tr.f27.aubys-destek-formu adresinden bildirebilirsiniz.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: