Eğitim Bilimleri Bölümü

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Anabilim Dalları Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Misyon Eğitim Bilimleri Bölümü olarak misyonumuz,
(1)    Eğitimde ölçme ve değerlendirme, eğitim programları ve öğretim, eğitim yönetimi ve denetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanlarında uzman yetiştirmek,
(2)    Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği geliştirerek, bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bilimsel araştırmalar yapmak,
(3)    Öğretmen yeterliliklerini dikkate alarak nitelikli öğretmenler yetiştirmek.
Vizyon Eğitim Bilimleri Bölümü olarak vizyonumuz, öğretmenlik mesleği alanında güncel bilgileri takip eden, yeni bilgiler üreten ve bu bilgileri kendi mesleği ile ilişkilendirebilen niteliklere sahip çeşitli alt alanlarda uzmanların yetiştirilmesidir.
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet CANBULAT

mcanbulat@akdeniz.edu.tr

Tel: 0(242) 310 6943

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. Süleyman KARATAŞ 

skaratas@akdeniz.edu.tr 

Tel: 0(242) 227 4609

Yürütülen Lisans Programları Rehberlik ve psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Yürütülen Y.Lisans ve Doktora Programları Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı
Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı
Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi Doktora Programı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans Programı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı

 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: