Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Bayram BIÇAK  (Dekan Yrd.)  bayrambicak@yahoo.com  0 (242) 227 4400 / 4616
Prof.Dr. Şerafettin KARAKAYA kseref@akdeniz.edu.tr  0(242) 310 6943
Prof. Dr. Demet EROL  demetongen@akdeniz.edu.tr  0(242) 310 2072
Prof.Dr. Günseli ORHON gunselioral@akdeniz.edu.tr  0(242) 310 2076
Prof. Dr. Mualla (BİLGİN) AKSU   muallaaksu@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 2104
Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI igunbayi@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 2135
Doç. Dr. Ali SABANCI alisabanci@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 2077
Doç. Dr. Kemal KAYIKÇI kemalkayikci@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 2079
Doç. Dr. Çiğdem APAYDIN cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400 / 4632
Doç.Dr.Sakine Gülfem ÇAKIR  glfmcakir@gmail.com 0(242) 310 6626
Doç. Dr. Süleyman KARATAŞ skaratas@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400 / 4609
Yrd. Doç. Dr. Alper SİNAN 0(242) 227 4628
Yrd. Doç. Dr. Arzu TAŞDELEN KARÇKAY 0(242) 227 4615
Yrd. Doç. Dr. Güçlü ŞEKERCİOĞLU guclu_s@yahoo.com 0(242) 227 4400 / 4641
Yrd. Doç. Dr. Hakan KOĞAR  hkogar@gmail.com  0(242) 227 4400 / 6079
Yrd. Doç. Dr. Türkan AKSU turkanaksu@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400 / 4608
Yrd. Doç. Dr. Defne YILMAZ defney@akdeniz.edu.tr 0(242) 310 2134
Öğr.Gör.Seval APAYDIN sevalapaydin@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400 / 4657
Uzm. Gamze KASALAK gamzekalagan@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400 / 4650
Arş.Gör. Merve TÜRK  pdr.merveturk@gmail.com 0 (242) 227 4400 / 4640
Arş. Gör. Gizem UYUMAZ gizemuyumaz@gmail.com  0 (242) 227 4400 / 4645
Arş. Gör. Gülnar ÖZYILDIRIM gulnarozyildirim@gmail.com 0 (242) 227 4400 / 4636
Arş. Gör. Abdülkadir KURT abdulkadirkurt@akdeniz.eedu.tr Dahili: 4631
Arş. Gör. Muhammed AKINCI muhammedakinci@akdeniz.edu.tr Dahili: 4630

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: