Eğitim Bilimleri Bölümü

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Anabilim Dalları Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Bölüm Başkanı:

Prof. Dr. Bayram Bıçak

bayrambicak@yahoo.com

Tel: 0 (242) 227 4400 / 4616

Bölüm Başkan Yardımcısı:
Dr.Öğr.Üyesi Türkan AKSU

turkanaksu@akdeniz.edu.tr

0 (242) 227 4400/Dahili: 4608

Dr.Öğr.Üyesi Rabia Vezne

rabiavezne@akdeniz.edu.tr

0(242) 227 4400/ Dahili:4692

Lisans Programları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Lisansüstü Programlar Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans/ Doktora Programı
Eğitim Yönetimi Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans / Doktora Programı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezsiz / Tezli Yüksek Lisans Programı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı

 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel: 0 (242) 310 6961
Tel: 0 (242) 310 1527