Eğitim Bilimleri Bölümü

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Anabilim Dalları Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Duyurular
Bölüm Başkanı:

Prof. Dr. Mehmet CANBULAT

mcanbulat@akdeniz.edu.tr

Tel: 0(242) 310 6941

Bölüm Başkan Yardımcısı:

Doç. Dr. Süleyman KARATAŞ 

skaratas@akdeniz.edu.tr 

Tel: 0(242) 227 4400/ Dahili:4609

Lisans Programları Rehberlik ve psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Lisanüstü Programlar Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans/ Doktora Programı
Eğitim Yönetimi Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans / Doktora Programı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezsiz / Tezli Yüksek Lisans Programı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı

 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax