Eğitim Bilimleri Bölümü

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Kuruluş Yılı 2000-2001 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı Eğitim Bilimleri Bölümü’nün gerçekleştirmeyi hedeflediği iki temel amacı vardır:
(1)      Öğretmen adaylarına çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmak.
(2)      Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin öğretmen rol beklentilerini karşılayacak tutum ve değerlere sahip öğretmenler yetiştirmek.
Programlar Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi Doktora Programı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı
Misyon Eğitim Bilimleri Bölümü olarak misyonumuz,
(1)    Eğitimde ölçme ve değerlendirme, eğitim programları ve öğretim, eğitim yönetimi ve denetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanlarında uzman yetiştirmek,
(2)    Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği geliştirerek, bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bilimsel araştırmalar yapmak,
(3)    Öğretmen yeterliliklerini dikkate alarak nitelikli öğretmenler yetiştirmek.
Vizyon Eğitim Bilimleri Bölümü olarak vizyonumuz, öğretmenlik mesleği alanında güncel bilgileri takip eden, yeni bilgiler üreten ve bu bilgileri kendi mesleği ile ilişkilendirebilen niteliklere sahip çeşitli alt alanlarda uzmanların yetiştirilmesidir.
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA 

hilmi.demirkaya@gmail.com 

Tel: 0(242) 310 6943

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. Süleyman KARATAŞ 

skaratas@akdeniz.edu.tr 

Tel: 0(242) 227 4609

Yürütülen Lisans Programları
Yürütülen Y.Lisans ve Doktora Programları Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi Doktora Programı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı

 

 

 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax