Öğretim Elemanları

Öğretim Elemanı

 E-posta

 İletişim

 Anabilim Dalı

Doç. Dr. Bayram BIÇAK  (Dekan Yrd.)  bayrambicak@yahoo.com  0 (242) 227 4616 Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.
Prof. Dr. Demet EROL  demetongen@akdeniz.edu.tr  0(242) 310 2072 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Prof. Dr. Engin KARADAĞ   enginkaradag@akdeniz.edu.tr  0 (242) 227 4679 Eğitim Yönetimi A.B.D.
Prof.Dr. Erdoğan KÖSE ekose@akdeniz.edu.tr  0(242) 310 6936 Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.
Prof.Dr. Günseli ORHON gunselioral@akdeniz.edu.tr  0(242) 310 2076 Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.
Prof. Dr. Mualla (BİLGİN) AKSU   muallaaksu@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 2104 Eğitim Yönetimi A.B.D.
Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI igunbayi@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 2135 Eğitim Yönetimi A.B.D.
Doç. Dr. Ali SABANCI alisabanci@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 2077 Eğitim Yönetimi A.B.D.
Doç. Dr. Alper SİNAN alpsin25@gmail.com 0(242) 227 4628 Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.
Doç. Dr. Kemal KAYIKÇI kemalkayikci@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 2079 Eğitim Yönetimi A.B.D.
Doç. Dr. Çiğdem APAYDIN cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4632 Eğitim Yönetimi A.B.D.
Doç.Dr.Sakine Gülfem ÇAKIR  glfmcakir@gmail.com 0(242) 310 6626 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Doç. Dr. Süleyman KARATAŞ skaratas@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4609
Eğitim Yönetimi A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Arzu TAŞDELEN KARÇKAY tasdelenarzu@yahoo.com 0(242) 227 4615 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Güçlü ŞEKERCİOĞLU guclu_s@yahoo.com 0(242) 227 4641 Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Hakan KOĞAR  hkogar@gmail.com  0(242) 310 6079 Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Türkan AKSU turkanaksu@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4608 Eğitim Yönetimi A.B.D.
Yrd.Doç.Dr. Miray DAĞYAR miraydagyar@gmail.com  0(242) 227 4671 Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.
Yrd.Doç.Dr.Ramazan GÖK ramazangok@akdeniz.edu.tr  0(242) 310 4676 Eğitim Yönetimi A.B.D.
Öğr.Gör.Seval APAYDIN sevalapaydin@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4657
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Uzm. Gamze KASALAK gamzekalagan@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4650 Eğitim Yönetimi A.B.D.
Arş. Gör. Abdülkadir KURT abdulkadirkurt@akdeniz.eedu.tr 0 (242) 227 4631 Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D
Arş. Gör. Ayşe BİLİCİOĞLU ayse.bilicioglu@hotmail.com 0 (242) 227 4668 Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.
Arş. Gör. Ertunç UKŞUL 0 (242) 227 4400 Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.
Arş. Gör. Gülnar ÖZYILDIRIM gulnarozyildirim@gmail.com 0 (242) 227 4636 Eğitim Yönetimi A.B.D.
Arş. Gör. İpek SOM 0 (242) 227 4400 Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.
Arş.Gör. Melike KOÇYİĞİT 0 (242) 227 4400 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Arş.Gör. Merve TÜRK  pdr.merveturk@gmail.com 0 (242) 227 4640 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Arş. Gör. Muhammed AKINCI muhammedakinci@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4630 Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax