Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Elemanları

Öğretim Elemanı

İletişim

Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Ali SABANCI 0 (242) 310 2077 Eğitim Yönetimi A.B.D.
Prof. Dr. Bayram BIÇAK  0 (242) 227 4400/ Dahili: 4616 Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.
Prof. Dr. Demet EROL 0(242) 310 2072 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Prof. Dr. Engin KARADAĞ 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4679 Eğitim Yönetimi A.B.D.
Prof. Dr. Erdoğan KÖSE 0(242) 310 6936 Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.
Prof. Dr. Günseli ORHON 0(242) 310 2076 Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.
Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI 0 (242) 310 2135 Eğitim Yönetimi A.B.D.
Prof. Dr. Kemal KAYIKÇI 0 (242) 310 2079 Eğitim Yönetimi A.B.D.
Doç. Dr. Alper SİNAN 0(242) 227 4400/ Dahili: 4628 Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.
Doç. Dr. Arzu TAŞDELEN KARÇKAY 0(242) 227 4400/ Dahili: 4615 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Doç. Dr. Bilal Barış ALKAN 0(242) 310 6084 Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.
Doç. Dr. Çiğdem APAYDIN 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4632 Eğitim Yönetimi A.B.D.
Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4644 Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.
Doç. Dr. Evrim ÇETİNKAYA YILDIZ 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4698 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Doç. Dr. Fatih USLU 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4633 Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.
Doç. Dr. Gamze KASALAK 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4649 Eğitim Yönetimi A.B.D.
Doç.Dr. Güçlü ŞEKERCİOĞLU 0(242) 227 4400/ Dahili: 4641 Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.
Doç. Dr. Hakan KOĞAR 0(242) 310 6079 Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.
Doç. Dr. Harun ŞAHİN 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4696 Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.
Doç.Dr. Miray DAĞYAR 0(242) 227 4400/ Dahili: 4671 Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.
Doç. Dr. Mustafa USLU 0 (242) 310 6955 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Doç. Dr. Nuray GEDİK 0 (242) 310 2083 Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.
Doç. Dr. Oğuzhan ATABEK 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4634 Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D A.B.D.
Doç. Dr. Rabia VEZNE 0(242) 227 4400/ Dahili: 4692 Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.
Doç.Dr. Ramazan GÖK 0(242) 227 4400/ Dahili: 4676 Eğitim Yönetimi A.B.D.
Doç.Dr.Sakine Gülfem ÇAKIR 0(242) 310 6626 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Doç. Dr. Süleyman KARATAŞ 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4609
Eğitim Yönetimi A.B.D.
Doç. Dr. Tuğba SARI 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4661
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Şirin KÜÇÜK AVCI 0(242) 227 4400/ Dahili: 4684 Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Türkan AKSU 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4608 Eğitim Yönetimi A.B.D.
Öğr. Gör. Seval APAYDIN 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4657
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Arş. Gör. Dr. Ayşe Gül KARA AYDEMİR 0 (242) 227 4400 Eğitim Yönetimi A.B.D.
Arş. Gör. Dr. Gülnar ÖZYILDIRIM 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4636 Eğitim Yönetimi A.B.D.
Arş. Gör. Dr. İpek ÖNAL 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4668 Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.
Arş. Gör. Dr. Melike KOÇYİĞİT ÖZYİĞİT 0 (242) 227 4400/ Dahil: 4691 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Arş. Gör. Ertunç UKŞUL 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4689 Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.
Arş. Gör. İbrahim Hakkı TEZCİ 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4647 Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: