Öğretim Elemanları

Öğretim Elemanı

 E-posta

 İletişim

 Anabilim Dalı

Doç. Dr. Bayram BIÇAK  (Dekan Yrd.)  bayrambicak@yahoo.com  0 (242) 227 4616  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.
Prof.Dr. Şerafettin KARAKAYA kseref@akdeniz.edu.tr  0(242) 310 6943  Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.
Prof. Dr. Demet EROL  demetongen@akdeniz.edu.tr  0(242) 310 2072  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Prof.Dr. Günseli ORHON gunselioral@akdeniz.edu.tr  0(242) 310 2076 Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.
Prof. Dr. Mualla (BİLGİN) AKSU   muallaaksu@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 2104  Eğitim Yönetimi A.B.D.
Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI igunbayi@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 2135  Eğitim Yönetimi A.B.D.
Doç. Dr. Ali SABANCI alisabanci@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 2077  Eğitim Yönetimi A.B.D.
Doç. Dr. Kemal KAYIKÇI kemalkayikci@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 2079  Eğitim Yönetimi A.B.D.
Doç. Dr. Çiğdem APAYDIN cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4632  Eğitim Yönetimi A.B.D.
Doç.Dr.Sakine Gülfem ÇAKIR  glfmcakir@gmail.com 0(242) 310 6626 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Doç. Dr. Süleyman KARATAŞ skaratas@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4609
 Eğitim Yönetimi A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Alper SİNAN 0(242) 227 4628 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Arzu TAŞDELEN KARÇKAY 0(242) 227 4615  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Güçlü ŞEKERCİOĞLU guclu_s@yahoo.com 0(242) 227 4641 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Hakan KOĞAR  hkogar@gmail.com  0(242) 227 6079 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Türkan AKSU turkanaksu@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4608  Eğitim Yönetimi A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Defne YILMAZ defney@akdeniz.edu.tr 0(242) 310  2134  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Öğr.Gör.Seval APAYDIN sevalapaydin@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4657
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Uzm. Gamze KASALAK gamzekalagan@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4650  Eğitim Yönetimi A.B.D.
Arş. Gör. Ayşe BİLİCİOĞLU ayse.bilicioglu@hotmail.com 0 (242) 227 4668 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.
Arş.Gör. Merve TÜRK  pdr.merveturk@gmail.com 0 (242) 227 4640  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Arş. Gör. Gizem UYUMAZ gizemuyumaz@gmail.com  0 (242) 227 4645  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.
Arş. Gör. Gülnar ÖZYILDIRIM gulnarozyildirim@gmail.com 0 (242) 227 4636  Eğitim Yönetimi A.B.D.
Arş. Gör. Abdülkadir KURT abdulkadirkurt@akdeniz.eedu.tr 0 (242) 227 4631 Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D
Arş. Gör. Muhammed AKINCI muhammedakinci@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4630  Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax