Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Akademik Kadro

Doç.Dr. Alper SİNAN

(Ana Bilim Dalı Başkanı)

alpsin25@gmail.com
0(242) 227 4400/Dahili: 4628
 Prof.Dr. Bayram BIÇAK
bayrambicak@akdeniz.edu.tr
0(242) 227 4400/Dahili: 4616
Doç.Dr. Bilal Barış ALKAN
bbalkan@akdeniz.edu.tr
0(242) 227 310 6084
Doç.Dr. Güçlü ŞEKERCİOĞLU
guclu_s@yahoo.com
0(242) 227 4400/Dahili: 4641
Doç. Dr. Hakan KOĞAR
hkogar@gmail.com
0(242) 227 4400/Dahili: 6079
Arş.Gör. Ertunç UKŞUL
piert34@gmail.com
0(242) 227 4400/Dahili: 4689
Arş.Gör. İbrahim Hakkı TEZCİ
ihtezci@akdeniz.edu.tr
0(242) 227 4400/Dahili: 4647

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: