EJER Açılış Programı

EJER Açılış Programı

Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi / EJER 2018 açılışı, 02 Mayıs 2018 tarihinde Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış programına, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa ÜNAL, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet CANBULAT, akademik ve idari personel, kongre katılımcıları ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongre açılış programı, açılış konuşmaları ile devam etti. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa ÜNAL ve Antalya Belediye Başkanı Menderes TÜREL’in konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma HAZIR BIKMAZ söz alarak, 2019 yılında 6.’sı düzenlenecek kongre hakkında bilgileri paylaştı.

Açılış konuşmlarından sonra  solistliğini Serkan ERTÜRK ve Murat CAN’ın yaptığı grup tarafından mini bir dinleti verildi.

Kongrenin davetli konuşmacısı Prof. Jimmy DE LA TORRE, “Bir Bilişsel Tanılayıcı Değerlendirmenin Geliştirilmesi: Başlangıçtan Sonuca Kadar Bir Örnek” başlıklı sunumu gerçekleştirdi. Sonrasında EJER Kurucu Editörü Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ, “Eğitimde Paradigmalar, Yöntemler, Felsefi Tartışmalar” konulu konuşmasında geçmişten günümüze eğitimde değişen paradigmalardan bahsederek, geleceğe uyum sağlamak için eğitimin hangi paradigmada nasıl şekillendirilmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi. Son olarak davetli konuşmacı APA Başkanı Prof. Antonio DE PUENTE ise, “Kültürel Bir Yapı Olarak Zekanın Ölçülmesi” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Davetli konuşmacıların konuşmalarının ardından plaketleri takdim edildi.

02 Mayıs 2018’de açılışı gerçekleşen “EJER 2018”; bildiri sunumları, çalıştaylar, paneller ve STOA konuşmaları ile birlikte 05 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecektir.

Kongre fotoğrafları için tıklayınız.

 

 
     
 
 
0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: