ERASMUS+ Öğrenci Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı

Değerli öğrencilerimiz,

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi koordinatörlüğünde fakültemiz konferans salonunda 23.2.2017 (Perşembe) tarihinde ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILACAKTIR. 

Bütün öğrencilerimiz davetlidir.

UYARI: Erasmus+ ve Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanmak isteyen öğrencilerimiz için düzenleyeceğimiz Yabancı Dil Sınavı son başvuru tarihi: 24 Şubat 2017 Cuma günü saat 17.30’dur.

‪Başvurular online olarak exchangeapp.akdeniz.edu.tr adresinden alınmaktadır. ‬

Başvuru için öğrencilerin en az 2,20/4,00 not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

Yabancı Dil Sınavı İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 5 dilde yapılacaktır. Bir öğrenci 2 farklı yabancı dil sınavına girebilecektir. ‬

 

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: