Fakülte Koordinatörleri
Eğitim-Öğretim Birim Koordinatörü Doç. Dr. Bayram BIÇAK  (Dekan Yrd.)
Bologna Bölüm/Program Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CANER
Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü Öğr. Gör. Seval APAYDIN
Etkinlikler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel NALÇACIGİL ÇOPUR
Farabi Bölüm/Program Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet Zeki GÜVEN
Free Mover Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Seval APAYDIN
Mevlana Bölüm/Program Koordinatörü Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI
Öğretmenlik Uygulaması Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayşenur KUTLUCA CANBULAT
Topluma Hizmet Uygulamaları Birim Koordinatörü  Dr. Öğr. Üyesi Sevda BARUT
Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CANER

 

 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax