Fakülte Koordinatörleri
Eğitim-Öğretim Birim Koordinatörü Prof. Dr. Bayram BIÇAK  
Bologna Bölüm/Program Koordinatörü Doç.Dr. Mustafa CANER
Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü Öğr. Gör. Seval APAYDIN
Etkinlikler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel NALÇACIGİL ÇOPUR
Farabi Bölüm/Program Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet Zeki GÜVEN
Free Mover Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Seval APAYDIN
Mevlana Bölüm/Program Koordinatörü Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI
Öğretmenlik Uygulaması Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayşenur KUTLUCA CANBULAT
Topluma Hizmet Uygulamaları Birim Koordinatörü  Dr. Öğr. Üyesi Sevda BARUT
Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü Doç.Dr. Mustafa CANER

 

 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel: 0 (242) 310 6961
Tel: 0 (242) 310 1527