Fakülte Koordinatörleri

Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü-Yrd.Doç. Dr. Mustafa CANER

Free Mover Birim Koordinatörü – Öğr. Gör. Seval APAYDIN

Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü – Öğr. Gör. Seval APAYDIN

Bologna Bölüm/Program Koordinatörü-Yrd.Doç. Dr. Mustafa CANER

Farabi Bölüm/Program Koordinatörü –Doç. Dr. Ahmet Zeki GÜVEN

Mevlana Bölüm/Program Koordinatörü –Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI

Eğitim-Öğretim Birim Koordinatörü-Doç. Dr. Bayram BIÇAK

Topluma Hizmet Uygulamaları Birim Koordinatörü – Yrd.Doç.Dr. Sevda BARUT

Öğretmenlik Uygulaması Birim Koordinatörü –  Yrd.Doç.Dr. Ayşenur KUTLUCA CANBULAT

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax