Fakülte Koordinatörleri
Eğitim-Öğretim Birim Koordinatörü Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA
Bologna Bölüm/Program Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serpil DEMİREZEN
Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü Doç.Dr. Meltem Begüm SAATÇİ ATA
Etkinlikler Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Osman AKHAN
Farabi Bölüm/Program Koordinatörü Doç. Dr. Nadire Emel AKHAN
AKÜNSEM Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Osman AKHAN
Mevlana Bölüm/Program Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Hilal KARAVAR
Öğretmenlik Uygulaması Birim Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet KÖÇ
Topluma Hizmet Uygulamaları Birim Koordinatörü  Öğr. Gör. Dr. Hilal KARAVAR
Spor Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan AKIŞ
WEB. SORUMLUSU Prof. Dr. Yüksel KAŞTAN

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: