Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA

Dekan V.

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkan V.

Prof. Dr. Ahmet KÖÇ

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Fatma ÜNAL

Temel Eğitim Bölüm Başkanı

Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI

Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Binnur İLTER

Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Engin KARADAĞ

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Gabil ADİLOV

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Başkanı 

Prof.Dr. Kemal KAYIKÇI

Profesör Temsilcisi

Prof.Dr. Hilmi DEMİRKAYA

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı 

Doç.Dr. Süleyman KARATAŞ

Doçent Temsilcisi

Doç.Dr. Bekir DİREKCİ

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Çağlar ÇETİNKAYA

Özel Eğitim Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Yakup YILDIRIM

Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: