Fakültemiz Araştırma Görevlileri İle Akademik Kurul Toplantısı

Fakültemiz Araştırma Görevlileri İle Akademik Kurul Toplantısı

Fakültemiz 2018-2019 akademik yılının başlaması üzerine Dekanımız Prof. Dr. Mehmet CANBULAT, Dekan Yardımcılarımız Doç. Dr. Bayram BIÇAK ve Doç. Dr. Bekir DİREKCİ fakültemiz araştırma görevlileri ile akademik kurul toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda ilk olarak araştırma görevlileri tarafından gerçekleştirilen bilimsel yayın ve faaliyetleri içeren sunum gösterimi ve performans değerlendirilmesi yapıldı.

Akademik sunum gösteriminin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu ve devam etmekte olan akademik yıla ilişkin fakültemizin  faaliyetleri konuşuldu.

 

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: