Farkındalıkla Yeme Psikoeğitim Programı

 


“Mutsuz olduğum zamanlarda kendimi yemek yerken buluyorum.”

“Stresli zamanlarımda abur cubur yiyerek rahatlıyorum.”

“Yoğun yaşadığım bir duyguyla yemek yerken kontrolümü kaybediyorum.”

“Öfkeli olduğumda sakinleşmek için yemek yemeye ihtiyaç duyarım.”

“Yemek yemek için karnımın aç olması gerekmez.”

Bu ifadeler size tanıdık geliyorsa duygusal yeme yapıyor olabilirsiniz.

Programımız, farkındalıkla yemeyi ve duyguları yönetme becerilerini geliştirerek duygusal yemeyi kontrol altına almayı amaçlamaktadır. Çalışmamız yüksek lisans tezi kapsamında gerçekleştirileceği için grup üyelerinin her oturuma katılması beklenmektedir.

Programa ilgi duyan öğrencilere yönelik bir bilgilendirme toplantısı yapılacak, duygusal yemenin yapısı ve programın içeriği ile ilgili ayrıntılara değinilecektir. Afişte yer alan iletişim adreslerine ulaşan öğrencilere toplantının yeri ve tarihi e-posta yolu ile bildirilecektir.

 

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: