Fakültemiz Geçmiş Dönem Mezunlarımızın Diplomalarının Teslimi

fill_form-512-300x3002013-2014-2015 yılları mezunu öğrencilerimizin diplomaları hazırlanmış olup, Geçici Mezuniyet Belgelerinin ASLI İLE Öğrenci İşleri Büromuza gelmeniz halinde diplomanız verilebilecektir. Geçici Mezuniyet Belgelesinin ASLI bulunmayanlar bir ulusal gazeteye Geçici Mezuniyet Belgelesinin kaybıyla ilgili ilan vermeleri ve bu ilanı tam sayfa olarak Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

fill_form-512-300x3002016 yılı mezun öğrencilerimizin diplomaları hazırlanmakta olup, öğrencilerimizin Geçici Mezuniyet Belgelesinin ASLINI Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmek üzere saklamaları, atama dahil hiçbir kuruma vermemelerigerekmektedir. Diplomalar hazır olduğunda buradan duyuru yapılacaktır.

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: