GUIDE US INTO ARTS 2!

GUIA2! Guide Us Into Arts Two!

Bu proje, sanatsal araçlar hakkında deneyimsel bilgi ve metotları özel gereksinimli bireylerle ve bu bireylerle çalışan personellerele paylaşmayı amaçlamaktadır. GUIA2 projesi, 2011-2013 yıllarında yürütülen özellikle sahne sanatları alanında yaptığı iyi uygulamalarla örnek olmuş, örgütlere hitap eden, katılımcı ve kapsayıcı bir çalışma olan GUIA’nın devamı niteliğindedir. GUIA2’nın açılımı şu şekildedir:

 • GUIDE: Öğrenim süreci, Eğitim
 • US: Öğretim üyeleri ve özel gereksinimli bireyler
 • INTO: Gerçekten içinde olmak, katılmak, denk olmak, içinde bulunmak
 • ARTS: Sahne sanatları
 • TWO: İlk güzel uygulamamız GUIA’nın devam projesi.

Projede sadece özel gereksinimli bireyleri sanata yönlendirmek değil, aynı zamanda aktif katılımcılar ve sanatçılar olarak onları sanatın içine “yönlendirmek” amaçlanmaktadır.

Projenin Hedefleri;

 • Önyargıyı azaltmak ve sosyal ve sanatsal katılımı artırmak
 • Katılımcıların öz-damgalanmalarını ele alarak ve onları bu kapsamlı Avrupa eğitim programına katılmaya davet ederek güçlendirmek
 • Engellilerle çalışmak için kapsayıcı yöntemler geliştirmek
 • Mesleki bilgi paylaşımı yoluyla öğrenmek

Proje faaliyetlerinin içeriği aşağıdakilerden oluşmaktadır;

 • Özel gereksinimli bireyler için atölye çalışmaları
 • Ortak kurumların düzenleyeceği profesyonel eğitimler ve atölye çalışmaları
 • Avrupa vatandaşlarının da katılımını arttırmak için topluma yönelik sunumlar
  engellilik ve istihdam sorunu ile ilgili tartışmalar ve Özel Gereksinimli Bireyler için Festivaller,
 • Yönlendirme grupları ve proje koordinatörleri toplantıları.

18 özel gereksinimli birey ve onlara eşlik edecek 18 asistan dâhil olmak üzere toplam 100 katılımcının, 210 günlük 7 atölye çalışmasına katılması planlanmaktadır. Bu 7 atölye çalışmalarının yanı sıra, atölye çalışmaları sonrası performanslar ve çok sayıda özel gereksinimli bireyin katılacağı 3 festival de projede yer almaktadır.

Proje çıktıları:

 • Final fotoğraf sergisi,
 • Dijital Hikayeler – Tüm toplantılardan kısa eğitim videoları,
 • Eğitim materyallerinin yer alacağı Web Sitesi
 • E-Kılavuz ve basılı bir versiyonu
 • Proje ve projenin ortakları ile ilgili fotografik belgesel

GUIA2! web sitesi özel gereksinimli bireylerin, eğitmenlerin ve öğrenicilerin izlenimlerini yükleyebilecekleri, sanat ve özel gereksinimli bireylerle çalışma konusunda iyi uygulama örneklerinin bulunabileceği bir web aracı olarak sunulacaktır.

Proje web sayfası için tıklayınız.

GUIA2! Guide Us Into Arts Two!

This project aims to exchange experiential knowledge and methods of work with disabled people by means of artistic tools. The project is based on GUIA! partnership which became an example of good practice in 2013 and addresses organizations experienced in inclusive and participatory work, especially in the field of performing arts; theatre, dance, music…

Title:

GUIDE= learn process, education
US= educators and disabled people
INTO= not only to consume, but really to go into, to participate, as equal, inclusion
ARTS= performing arts
TWO= continuation of good practice from GUIA 1

The meetings will consist of:

– Practical workshops for disabled participants, lead by host organization
– Professional teachers and trainees from partner organizations will attend these workshops,
– Post-session debriefings will exchange methodologies and experiences towards achieving monitoring and output measures,
– Public presentations to increase participation in European citizenship, promote discussions on disability & employability issue and
enhance Disability Festivals,
– Steering groups and committee meetings.

The project will achieve:

– reducing prejudice and enhancing social and artistic inclusion,
– empowering participants by addressing their self-stigma and inviting them to join in this inclusive European educational program,
– development of inclusive methodologies for working with disabled people,
– learning through the sharing of professional knowledge.

The project acknowledges all participants as equal partners on the way to integration and to overcome stigmatization,

marginalization, exclusion. Not only to guide them towards, but really to lead them “into” the arts, as active participants and artists.

During 210 days of 7 educational workshops for 100 participants (of which at least 18 are participants with disability) accompanied

by 18 assistants, individual post-workshop public performances and 3 disability multiple-days festivals, participants and partners will

produce and publish:

– Final photo exhibition,
– Digital Stories – short educational videos from all meetings,
– Website with educational materials (video, e-Manual, photos, descriptions of methods)
– e-Manual and a printed version – with all methods, experiences of participants, evaluation results and recommendations by experts
(educators)
– Photographic documentary on the project and project partner organization

For more info: https://www.guia2.org/

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: