Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Kuruluş Yılı: 2009/2010 Eğitim Öğretim Yılı.
Amacı: Güzel Sanatlar alanında öğretmenlik yapabilecek nitelikli kişiler yetiştirmektir.
Programlar: Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı
Misyon: Sanatsal, kültürel ve ahlaki donanıma sahip nitelikli,çağdaş sanat eğitimcileri yetiştirmektir.
Vizyon: Gelecekte Türkiye’de Sanat eğitimi alanında en başarılı kurumlardan biri olmaktır.
Bölüm Başkanı:  Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA (Uhde)
Bölüm Başkan Yardımcısı:
Bölüm Sekreteri:
Yürütülen Lisans Programları: yok
Yürütülen Y.Lisans ve Doktora Programları: yok

 


 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: