Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Anabilim Dalları

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Kuruluş Yılı:
2009/2010 Eğitim Öğretim Yılı.
Amacı: Müzik Eğitimi Alanında öğretmenlik yapabilecek nitelikli kişiler yetiştirmektir.
Misyon: Müziksel, kültürel ve ahlaki donanıma sahip nitelikli,çağdaş müzik öğretmenleri yetiştirmektir.
Vizyon: Gelecekte Türkiye’de müzik eğitimi alanında en başarılı kurumlardan biri olmaktır.
Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Sabahat ÖZMENTEŞ

sabahatozmentes@gmail.com

Tel: 0 (242) 310 6080

Anabilim Dalı Sekreteri:
Toplam Öğrenci Sayısı: Lisans Programı:yok
Yüksek Lisans Programı:yok
Doktora Programı:yok
Mezunların İş Olanakları: Mezunların devlet ve özel okullarda müzik öğretmeni olarak görev yapabilirler.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Sabahat ÖZMENTEŞ (Vek.) 13b-4 sabahatozmentes@gmail.com 0 (242) 310 6082

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Kuruluş Yılı:  
Amacı:  
Misyon:  
Vizyon:  
Anabilim Dalı Başkanı:  
Anabilim Dalı Sekreteri:  
Toplam Öğrenci Sayısı:  
Mezunların İş Olanakları:

Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları 

Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA (Vek.) 13b-4 hdemirkaya@akdeniz.edu.tr Resim-İş Eğitimi A.D.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: