Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Kuruluş Yılı: 2009/2010 Eğitim Öğretim Yılı.
Amacı: Güzel Sanatlar alanında öğretmenlik yapabilecek nitelikli kişiler yetiştirmektir.
Programlar: Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı
Misyon: Sanatsal, kültürel ve ahlaki donanıma sahip nitelikli,çağdaş sanat eğitimcileri yetiştirmektir.
Vizyon: Gelecekte Türkiye’de Sanat eğitimi alanında en başarılı kurumlardan biri olmaktır.
Bölüm Başkanı:  Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA (Uhde)
Bölüm Başkan Yardımcısı:
Bölüm Sekreteri:
Yürütülen Lisans Programları: yok
Yürütülen Y.Lisans ve Doktora Programları: yok

 


 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax