Hizmet Öncesi Özel Eğitim Semineri

Hizmet Öncesi Özel Eğitim Semineri

 Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Özel Gereksinimli Kişiler Uygulama ve Araştırma Merkezi İşbirliğinde Hizmet Öncesi Özel Eğitim Semineri düzenlenmiştir.  Etkinlik Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Canbulat’ın da katılımıyla 7 Mayıs 2019 Salı günü Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Etkinliğin ilk bölümünde Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu, Öğrenme Güçlüğünde Öğretimsel Stratejiler konulu konuşmasını yapmıştır.

Sonrasında Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şaziye Seçkin Yılmaz  tarafından Çocuklarda Dil Gelişimi ve Desteklenmesi konulu bir konuşma yapılmıştır.

 

— Etkinlik Resimleri —

 

— Etkinlik Afişi —

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel: 0 (242) 310 6961
Tel: 0 (242) 310 1527