İdari Personel İletişim Bilgileri
AD SOYAD
  E-POSTA TELEFON
Abdullah Dönüş abdullahdonus@gmail.com
Ali Murat GÖLCÜ muratgolcu@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6961
Bayram DÖNMEZ bayramdonmez@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6622-6621
Halil YALÇINKAYA halilyalcinkaya@akdeniz.edu.tr
Bülent ARAT bulentarat@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6944
Dilek AYKUT HATİPOĞLU dilekhatipoglu@gmail.com 0 (242) 310 6074
S.Suzan GÜZELYAZICI sgyazici@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400/4656
Kezban KOÇAK kezbankocak@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400 / 4651
Celal BAYGELDİ cbaygeldi@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6027
Hülya BELGE hulyabelge@gmail.com 0 (242) 310 6933
Meryem ALGUER meryemalguer@gmail.com 0 (242) 310 2136
Mevlüt BAYAR mbayar@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6621
Nimet KARABACAKOĞLU nimetkarabacakoglu@gmail.com 0 (242) 227 4400 / 4654
Nurgül KARASOY nurgulkarasoy@gmail.com 0 (242) 227 4400 / 4605
Mehmet DURGUT durgut@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 2081
Ali KARAKUŞ alikarakus@akdeniz.edu.tr
Huriye SOLAK huriyesolak@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 2102
Meliha KARAAĞAÇ melihakaraagac@gmail.com 0 (242) 227 4400 / 4607
Ali YILMAZ 0 (242) 227 4400 / 4604
Süleyman KAHRAMAN suleymank@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 2080
GÜVENLİK 0 (242) 310 6083
TOPLANTI SALONU 0 (242) 227 4400 / 4644
KONFERANS SALONU 0 (242) 227 4400 / 4645

 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: