İdari Personel
Hüseyin BEDİR
Fakülte Sekreteri

hbedir@akdeniz.edu.tr

0 (242) 310 2070
B blok 4. Kat Dekanlık
 
Emine ŞİMŞEK
Özel Kalem
eminesimsek@akdeniz.edu.tr
0 (242) 310 1527
B blok 4. Kat Dekanlık
Bülent ARAT
Evrak Kayıt
bulentarat@akdeniz.edu.tr
0 (242) 310 6944
B blok 1. Kat Oda:143
Arzu ÇELİK
Öğrenci İşleri
arzu_celik07f@hotmail.com 
0 (242) 310 6028
A blok Zemin Kat Oda:Z-26 
Ali Murat GÖLCÜ
Öğrenci İşleri
muratgolcu@akdeniz.edu.tr
0 (242) 310 6961
A blok Zemin Kat Oda:Z-26
Süleyman KAHRAMAN
Öğrenci İşleri
suleymank@akdeniz.edu.tr
0 (242) 310 2080
A blok Zemin Kat Oda:Z-26
Medine KARAKUŞ
Öğrenci İşleri
mhazirbulan@akdeniz.edu.tr
0 (242) 310 2071
A blok Zemin Kat Oda:Z-26
Dilek Aykut HATİPOĞLU
Personel İşleri
dilekhatipoglu@gmail.com
0 (242) 310 6074
B blok 4. Kat Oda:417
Vildan TEMEL GÖKPINAR
Yazı İşleri
vildangokpinar@gmail.com
0 (242) 310 4656
B blok 4. Kat Oda:417
Hakan KARA
Mali İşler
hakankara@akdeniz.edu.tr
 0 (242) 227 4400/ 4604
B blok4. Kat Oda:420
Meryem ALGUER
Bölüm Sekreteri
meryemalguer@gmail.com
0 (242) 310 2136
B blok 4. Kat Oda:418
Nimet KESİCİ KARABACAKOĞLU
Formasyon Birimi
nimetkarabacakoglu@akdeniz.edu.tr
0 (242) 227 4400/ 4654
B blok  4. Kat Oda:407
Nurgül KARASOY
Bölüm Sekreteri
nurgulkarasoy@gmail.com
0 (242) 227 4400/ 4605
B blok 4. Kat Oda:418
Şebnem ATMACA
Bölüm Sekreteri
sebnematmaca@akdeniz.edu.tr
0 (242) 310 6960
B blok 4. Kat Oda: 419
Zübeyde BOZNA
Bölüm Sekreteri
zbozna@akdeniz.edu.tr
0 (242) 310 2102
B blok 4. Kat Oda:419
Ali KARAKUŞ
Mali İşler
alikarakus@akdeniz.edu.tr
0 (242) 310 4600
B blok 4. Kat Oda:420
Halil YALÇINKAYA
Bölüm Sekreteri
halilyalcinkaya07@gmail.com
0 (242) 310 6966
B blok 4. Kat Oda:419-A
Ufuk YILDIRIM
Mali İşler
ufuky@akdeniz.edu.tr
0 (242) 310 4603
B blok 4. Kat Oda:420
Mevlüt BAYAR
İç Hizmetler Amiri
mbayar@akdeniz.edu.tr
0 (242) 227 4400/ 6621 
B blok Zemin Kat Oda:
Gökhan ÇÖKMEZ
Hizmet Personeli
 B blok Zemin Kat Oda:
Şükran USLU
Personel
Melek KÖKEN
Personel
Alime KARDIÇLI
Personel

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: