İlköğretim Bölümü
Kuruluş Yılı 1999-2000 Eğitim Öğretim Yılı  
Amacı Öğretmenlik Mesleğinin profesyonelleşmesi ve profesyonel öğretmenlerin yetiştirilmesi.
Programlar  
Misyon Bilgiyle yoğrulmuş, etkili öğretme, öğrenme süreçlerin geliştirebilen eleştirel yapısı gelişmiş, entelektüel, mesleğiyle ilgili özerk meslek örgütlerinde görev alan, meslek etiğini benimseyen yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, toplum yararına gönüllü çalışmalarda sorumluluk alan, Öğretmenlerin yetişmesidir.
Vizyon  
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA

hilmi.demirkaya@gmail.com

0 (242) 310 6625

Bölüm Başkan Yardımcıları:
Bölüm Sekreteri:
Yürütülen Lisans Programları
Fen Bilgisi Eğitimi
  İlköğretim Matematik Eğitimi
  Okul Öncesi Eğitimi
  Sınıf  Eğitimi
  Sosyal Bilgiler Eğitimi
Yürütülen Y.Lisans
  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
  İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
  Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
  Sınıf  Eğitimi Anabilim Dalı
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Yürütülen Doktora Programları   yok

::. Anabilim Dalları


::. Koordinatörlükler


::. Öğretim Elemanları


::. İletişim

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: