“InternPrize: Business Ideas Generation” KA2 Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Projesi

“InternPrize: Business Ideas Generation” KA2 Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Projesi

“InternPrize: Business Ideas Generation” Erasmus+ Ana Eylem 2 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projesi Akdeniz Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde, 4 üniversite, 3 meslek lisesi, 4 şirket ve 5 STK’nın yer aldığı 16 ortaklı bir projedir. Proje 01/09/2019 tarihinde başlamış olup 28/02/2022 tarihinde bitecektir.

Projenin amacı:

– mesleki eğitim ile Uygulama Topluluğu’ndaki girişimler arasında yeni, yapılandırılmış ve kalıcı bir ilişki ve işbirliği biçimi oluşturmak,

– örgün eğitime tamamlayıcı ve tamamen hareketli, esnek ve çalışma hayatına veya kariyerlerine yeni başlayan veya değiştirmeyi düşünenler dâhil örgün eğitimi erken terk riski altında olabilecek ve eğitime geri dönmenin değerini anlayacak çok çeşitli öğreniciler tarafından alması kolay yeni bir yaygın eğitim biçimi, olarak küçük boyutlu öğrenmenin (bite size learning) kullanımını tanıtmak,

– mesleki eğitim eğitmenlerini iş fikirleri üretmeleri için genç beyinlere rehberlik etme ve enerji verme konusunda eğitmek,

– rol model olacak girişimciler tarafından “öğrencilerin iş fikirlerinin akranları tarafından değerlendirmesinin” kullanılarak denenmesi,

– doğaçlama ve deneme-yanılma yerine başarılı bir iş için gerekli olan tüm ekonomik, etik, çevresel, sosyal sorumluluk ve teknik yönleri düşünerek ve dikkate alarak yeni başlayanlara ilham vermek.

Proje kapsamında mesleki eğitimde 80 adet yaratıcı ve yenilikçi iş fikirleri geliştirilecek; bu alanda 16 akademik yayın hazırlanacak; eğitimler düzenlenecek; 80 meslek lisesi eğitmeni, 120 meslek lisesi öğrencisi ve 32 girişimcinin yer alacağı Uygulama Topluluğu oluşturulacak ve 30 adet kısa mobil öğrenme videosu hazırlanacaktır.

Proje web sayfası için tıklayınız.

B.I.G. InternPrize Erasmus+ Strategic Partnership for Vocational Education Project

B.I.G. InternPrize (2019-1-TR01-KA202-074033) is an Erasmus+ Strategic Partnership for Vocational Education and Training under the leadership of Akdeniz University of Antalya.

The name stands for InternPrize: Business Ideas Generation because it equips trainers to empower the generation of creative, sound and viable business ideas by their students.

It is part of the InternPrize family of projects because it follows the philosophy that students study and learn while building their curriculum. It enables students to have something more to show than school qualifications to their future employers and to society when they leave school making them constructive entrepreneurs from the start of their career.

BIG InternPrize will:

– Establish a new structured and permanent form of relationship and cooperation between Vocational Education and Training and enterprise in a Community of Practice,

– Introduce the use of bite size learning as a supplement to formal education, a new form of non-formal education that is totally mobile, flexible and easy to take up by a very wide variety of learners including those who are already starting or thinking of changing their studies or careers, who might be at risk of Early School Leaving due to disgruntlement with formal education and those who could possibly see the value to go back into education,

– Train Vocational Education and Training trainers in mentoring and energising young minds to generate business ideas,

– Experiment (and create a concrete example for future emulation and further development) of the use of peer review of the business ideas of students by entrepreneurs who will, in their turn, also serve as role models and

– Inspire startups with thought and due consideration of all economic, ethical, environmental, social responsibility and technical aspects necessary for a successful business rather than with improvisation and trial-and-error.

BIG InternPrize builds on the success story of the VISConti project (2014-2016) that was another Erasmus+ project for Vocational Education and Training under the leadership of Norges Teknik-Naturvitenskapelige Universitet of Norway.

The VISConti project started up the Community of Practice and the digital platform that hosts its activities. The Community was, and still is, for educators, students and professionals in industry.

In the VISConti project students could share creative ideas in STEM and IT on the platform after peer review of at least three other members of the Community who look at the project from the aspects of creativity, economic potential and technical viability.

In BIG InternPrize the platform will allow students to share creative business ideas again with peer review. Trainers will mentor and support this process so that the experience may be a career startup for the students while engaging with industry even during their school years.

BIG InternPrize builds on another success story. This was the Creative InternPrize project (2016-2018) that was again an Erasmus+ project for Vocational Education and Training. Like BIG InternPrize it was under the leadership of Akdeniz University of Antalya.

In Creative InternPrize the partners started up a new form of engagement between VET and Industry that will be further developed and matured in BIG InternPrize.

Partners also created training on the InternPrize dynamic and on creative startups for trainers and students in Vocational Education and Training.

In BIG InternPrize trainers will be trained in a new style of training in entrepreneurship that is more inspiring for students by emulating TED talks making them more creative and more confident trainers. This will also make Vocational Education and Training more relevant in the lives of the generation of the always-connected through online distance education.

For more info: http://ideasgeneration.viscontiproject.eu/

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: