IV. International Conference on Education and Technology

27-28 Mayıs 2022 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi İş birliği ile düzenlenen “IV International Conference on Education and Technology” konferansında sunumlar yüz yüze ve online oturumlar halinde  Eğitim Fakültesi konferans salonu B Blok Zemin katta bulunan dersliklerde yapılacaktır.

Konferans tüm akademik personelimiz davetlidir.

ÇEVRİMİÇİ BAĞLANTI LİNKLERİ

AÇILIŞ KONUŞMASI (27.05.2022/10.00) BAĞLANTI LİNKİ

PARALEL OTURUMLAR (27.05.2022/13.00) BAĞLANTI LİNKİ

PARALEL OTURUMLAR (28.05.2022/10.00) BAĞLANTI LİNKİ

PARALEL OTURUMLAR (28.05.2022/14.00) BAĞLANTI LİNKİ


0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: