Kalite Yönetimi Formlar

FORMLAR

Sınav Kopya Tutanağı

Konferans Salonu Talep Formu

Ders Eşleştirme Formu

Telafi Talep Formu

Personel Memnuniyet Anketi

Dekanlık Kurulları Gündem Formu

Yaz Okulu Dilekçesi

Sınav Görevli Tutanağı

FR.003 Personel Eğitim İhtiyaç Analiz Formu

FR.004 Yıllık Eğitim Planı

FR.005 Kayıp Kimlik Dilekçesi

FR.006 USP Odası Takip Çizelgesi

Fr.007 Ek Ders Formu

FR.008 Kayıp Eşya Tutanağı

FR.009 Etkinlik İhtiyaç Analizi – öğrenci

FR.010 Yangın Tüplerinin Altı Aylık Bakım Takip Formu

FR.011 Hizmetiçi Eğitim ve Oryantasyon Formu

FR.012 Makina – Techizat Arıza Bildirim Takip Formu

FR.013 Arıza Bildirim Formu

FR.016 Ecza Dolabı Takip Çizelgesi

FR.017 Derslik Kontrol Çizelgesi

FR.018 Laptop ve Projeksiyon Takip Formu

FR.019 Kitaplık ve Okuma Salonu Kaynak Takip Tutanak Listesi

FR.020 Yıllık Bakım Formu

FR.021 Teklif Formu

FR.022 Sürekli Gürev Yolluğu

FR.023 Sınav Ücreti Formu

FR.024 Sınav Tutanağı

FR.025 Piyasa Araştırması Tutanağı

FR.026 Özür Sınav Dilekçesi

FR.027 Onay Belgesi

FR.028 Haftalık Ders Programı Çizelgesi

FR.029 Maddi Hata Dilekçesi

FR.030 Klima Kontrol Formu

FR.031 Kefalet Senedi

FR.032 Harç İade Dilekçesi

FR.033 Görev Yolluğu Bildirimi

FR.034 Jüri Ücret Ödeme Formu

FR.035 Mal Bildirimi

FR.036 Ders Muafiyet Dilekçesi

FR.037 Cihaz Kontrol Formu (bilgisayar, projeksiyon)

FR.038 Toplantı Tutanağı

FR.039 Bireysel Öneri Formu

FR.040 Ders Yükü Formu

FR.041 Toplantı Kararları

FR.042 Temizlik Çizelgesi

FR.043 Temizlik Çizelgesi (Dekanlık katı)

FR.044 Tuvalet Temizlik Çizelgesi

FR.045 Malzeme İstem Teslim Formu

FR.046 Tek Ders Dilekçesi

FR.047 Etkinlik Takvimi

FR.049 Dokuman Dağıtım Listesi ve Formu

FR.050 Sınıf Temsilcisi Tutanağı

 FR.051 Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: