Eğitim Fakültesi Kalite Politikası

Eğitim Fakültesi olarak kalite politikamız; Ulusal ve uluslararası alanda kabul gören eğitimcileri yetiştiren, Ülkemizdeki Eğitim Fakülteleri arasında öğrenciler tarafından ilk sıralarda tercih edilen, Toplumsal duyarlılık ilkesi ile hareket eden, toplumun vicdanı ve sesi olarak duyarlı davranan se sosyal sorumluluk projeleri geliştiren, Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan, Ülkemizin kalkınmasına katkısı bulunacak mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı öğretmen yetiştiren bir kalite yönetim sistemi oluşturarak, uygulamayı ve sürekliliğini sağlamaktır.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax