“FAKÜLTEMİZ” Konulu Fotoğraf Yarışması (Sonlanmıştır)

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi “FAKÜLTEMİZ” Konulu Fotoğraf Yarışması (Sonlanmıştır)

“FAKÜLTEMİZ KONULU” fotoğraf yarışmasının kapsamı güncellenmiş ve katılım süresi sona ermiştir.

Fotoğrafların konusu tek bir kategori altında toplanmıştır.

Bu tarihten sonra yarışmaya gönderilecek fotoğrafların Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çekilmiş olması ve fotoğrafta Eğitim Fakültesi ve öğrencilerin birlikte yer alması gerekmektedir.

Bugüne kadar yarışmaya gönderilmiş fotoğrafların yarışmaya katılım hakları saklıdır ve katılımları devam etmektedir.

Sonuçlar 30 Mart 2019 tarihinde fakültemiz internet sayfasından ilan edilecektir.

Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Yarışmaya ilişkin ayrıntılar ve katılım koşulları için tıklayınız

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: